Zarządzenie nr 437/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia procedury kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 18-12-2019 8:47:01
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 18-12-2019 8:48:24