Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Gołdap w 2020 roku.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 31-12-2019 11:38:13
Autor edycji: Damian Dzięcioł
Data edycji: 10-10-2023 8:46:54