Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Gminy Gołdap w 2020 roku z zakresu: rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 31-12-2019 11:54:50
Autor edycji: Damian Dzięcioł
Data edycji: 10-10-2023 8:47:04