Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Gołdap (pomoc materialna dla uczniów i studentów, działalność na rzecz organizacji pozarządowych).

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 31-12-2019 12:03:52
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 31-12-2019 12:05:57