Zarządzenie nr 463_XII_2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych na rok 2020 oraz na lata 2020-2022.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 31-12-2019 12:51:42
Autor edycji: Damian Dzięcioł
Data edycji: 10-10-2023 8:47:36