Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert.

Przedstawiamy rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Organizacje, które otrzymały dotację niższą od wnioskowanej kwoty, zobowiązane są złożyć:

- zaktualizowany harmonogram działań,

- zaktualizowaną kalulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Informujemy, że podpisanie umów odbędzie się 27 lutego o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Informacje: Wydział Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Gołdapi - tel. 87 615 60 55, email: fundusze@goldap.pl

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 21-02-2020 15:07:03
Autor edycji: Damian Dzięcioł
Data edycji: 10-10-2023 8:46:25