Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia ,,Emerytowanych policjantów" w Gołdapi

Informujemy, że Stowarzyszenie ,,Emerytowanych Policjantów" w Gołdapi złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem ,,Kajakami po Mazurach". Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 15-07-2020 13:05:19
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 15-07-2020 13:35:05