Zarządzenie nr 923_I_2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 11-01-2021 14:47:39