Zarządzenie nr 926_I_2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych na rok 2021.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 11-01-2021 14:54:53