Zarządzenie nr 925_I_2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (CIT).

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 11-01-2021 15:20:25