Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na 2021 rok.

Przedstawiamy rozstrzygnięcia ofert na realizację zadań publicznych.

Organizacje, które otrzymały dotację niższą od wnioskowanej kwoty, zobowiązane są złożyć:

- zaktualizowany harmonogram zadań,

- zaktualizowaną kalkulację kosztów realizacji zadania,

- zaktualizowany opis działań.

Powyższe aktualizacje wraz z numerem rachunku bankowego organizacji należy dostarczyć mailowo na adres: fundusze@goldap.pl w terminie do 19 lutego 2021r.

O terminie podpisania umów poinformujemy wkrótce.

Kontakt: Wydział Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych - tel. 87 615 60 55.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 17-02-2021 11:55:03