Zarządzenie nr 1192_IX_2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 15 września 2021 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu współpracy na rok 2022.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 15-09-2021 13:28:05