Zarządzenie nr 1290_XII_2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 23-12-2021 12:57:32