Zarządzenie nr 1310_I_2022 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 10-01-2022 11:31:00