Zarządzenie nr 1311_I_2022 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (prowadzenie CIT).

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 10-01-2022 11:31:56