Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Rowerowa Gołdap

Informujemy, że Stowarzyszenie Rowerowa Gołdap złożyło ofertę realizacji zadania publicznego ,,Rowerowe lato w Gołdapi". Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczania oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. 

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 29-06-2023 12:28:35