Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r.

Autor: Agnieszka Wojtala
Data utworzenia: 30-05-2018 10:06:27
Autor edycji: Agnieszka Wojtala
Data edycji: 30-05-2018 10:15:19