Petycja do Urzędu Miejskiego w Gołdapi w sprawie usunięcia naruszeń prawa poprzez podjęcie uchwały nr XXVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 października 2020 roku

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 15-06-2021 10:21:17