Petycja do Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 17.09.2021 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Gołdap modernizacji ulicy Bocznej

 

Petycja z dnia 17.09.2021 r.

/files/files/petycja%20w%20sprawie%20ul.%20Bocznej.pdf

Wycofanie petycji:

/files/files/wycofanie%20petycji%20ul.%20Bocznej.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 01-10-2021 9:49:37
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 07-01-2022 12:12:08