Petycja do Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Gołdapi uchwały w sprawie przyjęcia "Karty Praw Rodziny"

 

Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Gołdapi uchwały w sprawie przyjęcia "Karty Praw Rodziny" 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 22.12.2021 r.

PORZĄDEK KOMISJI

XLVI sesja Rady Miejskiej w Gołdapi w dniu 28.12.2021 r.

Podjęcie Uchwały Nr XLVI/364/2021 (XLVI/364/2021.doc) Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 8 grudnia 2021 r.

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 10-12-2021 7:52:27
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 07-01-2022 12:18:09