Petycja do Burmistrza Gołdapi w sprawie podjęcie przez Radę Miejską w Gołdapi uchwały w sprawie przyjęcia "Karty Praw Rodziny"

 

Data złożenia petycji: 08.12.2021 r. 

Data odpowiedzi: 21.02.2022 r. 

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 16-12-2021 7:30:58
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 04-03-2022 8:37:28