WIK.152.1.2022 - Petycja do Burmistrza Gołdapi mieszkańców ulicy Nadbrzeżnej w Gołdapi z prośbą o budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. Nadbrzeżnej w Gołdapi na działce nr 635 przy rzece.

 

 

Data złożenia petycji: 30.03.2022 r. 

Data odpowiedzi: 04.07.2022 r. 

 

Petycja.WIK.152.1.2022

Odpowiedź.WIK.152.1.2022

Odpowiedź.WIK.152.1.2022.doc

Autor: Marta Janko
Data utworzenia: 04-07-2022 11:15:30
Autor edycji: Marta Janko
Data edycji: 04-07-2022 11:36:34