Petycja do Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 1.08.2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

 

Petycja z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 7.09.2022 r.

Porządek Komisji

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16.09.2022 r.

Porządek Komisji

LIX sesja Rady Miejskiej w dniu 26.09.2022 r.

Porządek sesji

Uchwała Nr LIX/439/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 17-08-2022 13:21:42
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 07-10-2022 7:39:05