Petycja do Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 1.11.2022 r. w sprawie uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia pierwszej - Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/1922 r.

 

petycja

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14.11.2022 r.

Porządek posiedzenia

LXIII sesja Rady Miejskiej w Gołdapi w dniu 29 listopada 2022 r.

Uchwała Nr LXIII/469/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie pozostawienia petycji z dnia 1 listopada 2022 r. bez rozpatrzenia

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 04-11-2022 15:03:11
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 12-12-2022 14:37:56