Petycja do Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 5.04.2023 r. w sprawie podjęcia działań w kierunku remontu budynku

 

Petycja z dnia 5.04.2023 r.

załącznik do petycji

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 25.04.2023 r. o godz. 12:25

Porządek posiedzenia

LXXI sesja Rady Miejskiej w Gołdapi - 25 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr LXXI/513/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie pozostawienia petycji z dnia 5 kwietnia 2023 r. bez rozpatrzenia

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 13-04-2023 13:45:37
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 28-04-2023 16:02:28