Petycja do Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27.04.2023 r. w sprawie obszaru Gołdapskiej Strugi

 

Petycja z dnia 27.04.2023 r.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 26.05.2023 r. godz. 12:00

Porządek Komisji

LXXIV sesja Rady Miejskiej w Gołdapi w dniu 27 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr LXXIV/532/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie pozostawienia petycji z dnia 27 kwietnia 2023 r. bez rozpatrzenia

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 04-05-2023 9:22:06
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 21-07-2023 8:25:36