Petycja do Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2.05.2023 r. w sprawie podjęcia działań w kierunku remontu budynku

 

Petycja z dnia 2.05.2023 r.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 26.05.2023 r. godz. 12:00

Porządek Komisji

LXXIV sesja Rady Miejskiej w Gołdapi w dniu 27 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr LXXIV/533/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatreznia petycji z dnia 2 maja 2023 r.

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 22-05-2023 15:33:15
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 21-07-2023 8:22:59