Petycja do Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 7.07.2023 r. w sprawie zachowania Zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Gołdapska Struga oraz zaprzestania prowadzenia czynności mających na celu zniesienia ochrony prawnej Zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Gołdapska Struga

 

Petycja z dnia 7.07.2023 r.

uzupełnienie petycji

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 25.09.2023 r.

Porządek Komisji

Kontynuacja posiedzenia odbędzie się w dniu 24 października 2023 r. o godz. 14:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

LXXXI sesja Rady Miejskiej w Gołdapi w dniu 30 października 2023 r.

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 7 lipca 2023 r.

Wspólne posiedzenie Komisji w dniu 27.11.2023 r. o godz. 10:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi

porządek Komisji

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w dniu 19.12.2023 r. o godz. 10 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi

porządek Komisji

Sesja Nr LXXXIV Rady Miejskiej w Gołdapi w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 13:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Uchwała Nr LXXXIV/596/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 7 lipca 2023 r.

Uchwała Nr LXXXIV/596/2023.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 18-07-2023 12:08:44
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 30-01-2024 10:39:48