Petycja do Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26.09.2023 r. w sprawie wezwania przez radę miejską przewodniczącego rady miejskiej do zwołania posiedzenia rady miejskiej w Gołdapi dotyczącego szczegółowej informacji budowy zakładu przyrodoleczniczego

 

Petycja z dnia 26.09.2023 r.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 31.10.2023 r. o godz. 14:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Porządek Komisji

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 27.11.2023 r. o godz. 9:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Porządek Komisji

Sesja Rady Miejskiej w Gołdapi w dniu 28 grudnia 2023 r. godz. 13:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Uchwała Nr LXXXIV/598/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 26 września 2023 r.

Uchwała Nr LXXXIV/598/2023.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 26-09-2023 9:08:45
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 30-01-2024 10:36:31