Petycja do Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Gołdapska Struga"

 

Petycja

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 listopada 2023 r. o godz. 14:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Porządek Komisji

Sesja Nr LXXXIV Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji oraz przekazania wniosku z dnia 24 października 2023 r.

Uchwała Nr LXXXIV/597/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji oraz przekazania wniosku z dnia 24 października 2023 r.

Uchwała Nr LXXXIV/597/2023.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 30-01-2024 11:18:13