Petycja do Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie z dnia 11.10.2023 r.

 

Petycja

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 stycznia 2023 r. o godz. 14:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Porządek posiedzenia

LXXXVII sesja Rady Miejskiej w Gołdapi w dniu 26.02.2024 r.

Porządek sesji

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 30-01-2024 14:46:47
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 26-02-2024 12:02:58