Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek - Kośmidry

Operacja pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek - Kośmidry”

 

realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Celem operacji jest:

  • stworzenie mieszkańcom wsi Rostek oraz Kośmidry dogodnych warunków dojazdu do głównego ośrodka rozwoju społecznego i gospodarczego – Gołdapi oraz subregionalnego – Ełku. Mieszkańcy w skróconym czasie i lepszych warunkach zyskają dostęp do służby zdrowia, szkół, placówek kultury. Nowa droga wyeliminuje barierę braku dobrego dojazdu w aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej.

    Wskaźniki realizacji:

  • przebudowa drogi gminnej o dł 3,180 km

Realizacja operacji obejmie swym zakresem:

wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry, gm. Gołdap. Początek drogi na krawędzi drogi powiatowej nr 1815N, koniec przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 650. Droga posiada nawierzchnię żwirową oraz gruntową, odcinek przez Rostek posiada nawierzchnię z płyt betonowych sześciokątnych oraz nawierzchnię brukową. Przebudowa polega na poszerzeniu istniejącej konstrukcji jezdni, wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, skrzyżowań i zjazdów o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej brukowej, chodnika w miejscowości Rostek oraz kanalizacji deszczowej. Szerokość jezdni w Rostku - 5,5 m, na pozostałym odcinku - 5,0 m, pobocza z kruszywa naturalnego o szerokości 1,0 m, chodniki przyległe do jezdni o szerokości 2,0 m.

Data zakończenia realizacji projektu: grudzień 2017 r.

Wartość całkowita projektu: 3 655 458,95 zł.

Dofinansowanie: 2 318 345,00 zł.

Umowa o dofinansowanie: Nr 00144-65151-UM1400082/16 z dnia 25.08.2016 r.

Autor: Magda Kardel
Data utworzenia: 10-03-2017 8:32:14
Autor edycji: Magda Kardel
Data edycji: 10-03-2017 8:41:31