Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu (IV kwartał)

Dochody : /files/files/RB%2027%20S.pdf

Wydatki : /files/files/Rb%2028%20S.pdf

Zobowiązania : /files/files/Rb%20Z.pdf

Należności : /files/files/Rb%20N.pdf

Nadwyżka/Deficyt: /files/files/Rb%20NDS.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 13-04-2017 8:24:51