Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

Gołdap, 21.01.2021 r.

Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

 

Zgodnie z informacją nadesłaną w dniu 21 stycznia 2021 r. przez osobę fizyczną o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, Organ Gminy na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 631) informuje, że w dniu
23 stycznia 2021 r. na Placu Zwycięstwa w Gołdapi zorganizowane zostanie zgromadzenie publiczne.

Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 13.00 w pobliżu pomnika i potrwa około godziny.

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

tel. 606 942 899; 87 615 60 60

Autor: Michał Jurewicz
Data utworzenia: 21-01-2021 14:49:33
Autor edycji: Michał Jurewicz
Data edycji: 21-01-2021 15:09:00