Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

Gołdap, 4 października 2021 r.

Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

Zgodnie z informacją nadesłaną w dniu 29 września 2021 r. przez osobę fizyczną o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, Organ Gminy na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 631) informuje, że w dniu 5 października 2021 r. na Placu Zwycięstwa w Gołdapi, w parku miejskim w pobliżu fontanny zorganizowane zostanie zgromadzenie publiczne. Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 18:00 i potrwa około 2 godzin.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
tel. 606 942 899; 87 615 60 60

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 07-10-2021 19:43:35