Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

 

BURMISTRZ GOŁDAPI
Plac Zwycięstwa 14, 10-500 Gołdap
tel.: (87) 615 60 00

Gołdap, 22 sierpnia 2023 r.

Informacja dotycząca zgromadzenia publicznego

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1389) Burmistrz Gołdapi informuje, że na dzień 25 sierpnia 2023 r. zaplanowane jest zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym. Zgromadzenie odbędzie się na Placu Zwycięstwa w Gołdapi, rozpocznie się o godzinie 14:00, planowane zakończenie o godzinie 20:00.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
tel. 606 942 899; 87 615 60 60

 

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 23-08-2023 19:54:52
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 23-08-2023 19:56:16