Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

BURMISTRZ GOŁDAPI

Plac Zwycięstwa 14, 10-500 Gołdap

tel.: (87) 615 60 00

Gołdap, 5 października 2023 r.

 

Informacja dotycząca zgromadzenia publicznego

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1389) Burmistrz Gołdapi informuje, że na dzień 5 października 2023 r. zaplanowane jest zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym. Zgromadzenie odbędzie się na Placu Zwycięstwa w Gołdapi (w pobliżu postoju TAXI), rozpocznie się o godzinie 16:00, planowane zakończenie o godzinie 18:00.

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
tel. 606 942 899; 87 615 60 60

Autor: Justyna Lipiec
Data utworzenia: 05-10-2023 11:57:41
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 06-10-2023 13:44:31