Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

 

BURMISTRZ GOŁDAPI

Plac Zwycięstwa 14, 10-500 Gołdap

tel.: (87) 615 60 00

Gołdap, 18 stycznia 2024  r.

 

Informacja dotycząca zgromadzenia publicznego

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1389) Burmistrz Gołdapi informuje, że na dzień 24 stycznia 2024 r. zaplanowane jest zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym. Zgromadzenie odbędzie się na Placu Zwycięstwa w Gołdapi, rozpocznie się o godzinie 12:00, planowane zakończenie o godzinie 14:00.

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
tel. 606 942 899; 87 615 60 60

 

Autor: Marta Janko
Data utworzenia: 18-01-2024 14:05:21