Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

 

BURMISTRZ GOŁDAPI

Plac Zwycięstwa 14, 10-500 Gołdap

tel.: (87) 615 60 00

Gołdap, 14.03. 2024  r.

 

Informacja dotycząca zgromadzenia publicznego

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1389) Burmistrz Gołdapi informuje, że na dzień 24.03.2024 r. zaplanowane jest zgromadzenie publiczne nie powodujące utrudnienia w ruchu drogowym. Zgromadzenie rozpocznie się  o godzinie 11.00 w pobliżu zegara słonecznego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi,  planowane zakończenie o godzinie 15:00.

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
tel. 606 942 899; 87 615 60 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marta Janko
Data utworzenia: 18-03-2024 7:51:07