Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

 

BURMISTRZ GOŁDAPI

Plac Zwycięstwa 14, 10-500 Gołdap

tel.: (87) 615 60 00                                                                            

Gołdap, 11.04. 2024  r.

 

 

Informacja dotycząca zgromadzenia publicznego

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1389) Burmistrz Gołdapi informuje, że na dzień 29.04.2024 r. zaplanowane jest zgromadzenie publiczne
zgłoszone w trybie uproszczonym. Zgromadzenie rozpocznie się  o godzinie 10.00 na terenie Placu zwycięstwa w Gołdapi, planowane zakończenie około godziny 12:00.

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
tel. 606 942 899; 87 615 60 60

Autor: Marcin Klimko
Data utworzenia: 12-04-2024 12:36:26
Autor edycji: Marcin Klimko
Data edycji: 12-04-2024 12:40:04