Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

BURMISTRZ GOŁDAPI

Plac Zwycięstwa 14, 10-500 Gołdap

tel.: (87) 615 60 00

Gołdap, 03.06.2024  r.

 

Informacja dotycząca zgromadzenia publicznego

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1389) Burmistrz Gołdapi informuje, że na dzień 04.06.2024 r. zaplanowane jest zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym. Zgromadzenie rozpocznie się  o godzinie 17.00 na terenie parku miejskiego, przy zegarze słonecznym w Gołdapi, planowane zakończenie około godziny 18:00.

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
tel. 606 942 899; 87 615 60 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marta Janko
Data utworzenia: 03-06-2024 10:25:08
Autor edycji: Marta Janko
Data edycji: 03-06-2024 10:25:31