Zarządzenie Nr 1490/XI/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2019 rok

Zarządzenie:

/files/files/Zarzadzenie%20nre%201490_XI_2018.pdf

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%281%29.pdf

Załączniki do projektu cuhwały:

załącznik nr 1 : /files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20do%20projektu%20uchwa%C5%82y.pdf

załącznik nr 2 : /files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20do%20projektu%20uchwa%C5%82y.pdf

załącznik nr 3: /files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203%20do%20projektu%20uchwa%C5%82y.pdf

załącznik nr 4:/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204%20do%20projektu%20uchwa%C5%82y.pdf

załącznik nr 5:/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205%20do%20projektu%20uchwa%C5%82y.pdf

załącznik nr 6-11:/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%206-11%20do%20projektu%20uchwa%C5%82y.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20do%20Zarz%C4%85dzenia.pdf

Opinia RIO:

/files/files/Opinia%20RIO%20PR.%20bud%C5%BCetu%20na%202019%20rok%281%29.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 19-11-2018 15:32:01
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 03-09-2019 11:45:19