Zarządzenie Nr 1489/XI/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2019-2032

Zarządzenie:

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%20nr%201489_XI_2018.pdf

Załącznik Nr 1-2 Do projektu uchwały:

/files/files/Za%C5%82%C4%85%C4%87znik%20nr%201%20-2%20do%20projektu%20uchwa%C5%82y.pdf

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20do%20Zarz%C4%85dzenia%281%29.pdf

Opinie RIO:

/files/files/Opinia%20RIO%20finansowanie%20deficytu%202019.pdf

/files/files/Opinia%20RIO%20Projekt%20WPF%20na%202019-2032.pdf

 

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 19-11-2018 15:38:49
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 03-09-2019 11:46:06