Uchwała Nr LXI/442/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2022 - 2037

 

Uchwała Nr LXI/442/2022

Uchwała Nr LXI/442/2022.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-11-2022 12:02:38