Uchwała Nr LXI/444/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki, zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia terminów płatności i wysokości wynagrodzenia

 

Uchwała Nr LXI/444/2022

Uchwała Nr LXI/444/2022.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-11-2022 12:08:56