Uchwała Nr LXI/445/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gołdap opłaty targowej oraz ustalenia wysokości i sposobu poboru opłaty targowej

 

Uchwała Nr LXI/445/2022

Uchwała Nr LXI/445/2022.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-11-2022 12:11:14