Uchwała Nr LXI/446/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Gołdap oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej

 

Uchwała Nr LXI/446/2022

Uchwała Nr LXI/446/2022.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-11-2022 12:13:28