Uchwała Nr LXI/447/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr LXI/447/2022

Uchwała Nr LXI/447/2022.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-11-2022 12:15:07