Uchwała Nr LXI/449/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zaopiniowaia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej

 

Uchwała Nr LXI/449/2022

Uchwała Nr LXI/449/2022.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-11-2022 12:23:46