Uchwała Nr LXI/450/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

 

Uchwała Nr LXI/450/2022

Uchwała Nr LXI/450/2022.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-11-2022 12:27:57
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 07-11-2022 12:28:11